FKND

Fundacja powstała 9 kwietnia 2014 r. w Tarnowie, a jej siedzibą jest Dwór w Dołędze, woj. małopolskie. Jej statutowym celem jest ratunek spuścizny artystycznej sióstr Wolskich - ostatnich właścicielek Dworu w Dołędze. Jadwiga i Maria były aktywnie działającymi kobietami początku XX w., a ich głównymi psajami była fotografia i teatr. Fundacja Kultura Na Dworze, blisko 100 lat po okresie głównej aktywności kobiet, pragnie szerzyć zainteresowanie i inicjatywy kulturalne na terenach wiejskich.

Statut
FUNDACJI KULTURA NA DWORZE
*.pdf